Tělovýchovná Jednota Pustějov

Logo SPV Pustějov
Logo národní házená Pustějov

Oddíl národní házené

Logo národní házená Pustějovzajišťuje pravidelnou tréninkovou a zápasovou činnost dětí a mládeže. V rámci oddílu děti trénují pravidelně dvakrát týdně. Jednotlivá družstva se pravidelně účastní dlouhodobých mistrovských soutěží. Nad rámec dlouhodobých soutěží se jednotlivá družstva účastní i několika dalších turnajů a soutěží jako jsou například: „Zimní halový pohár“, „Zimní liga mládeže“, „Superpohár mládeže“ apod. Snahou oddílu je zajištění pravidelné tréninkové činnosti, v návaznosti na účasti na jednotlivých zápasech, turnajích a kempech pořádaných pod záštitou Svazu národní házené. V rámci sportovní přípravy pravidelně připravujeme pro naše družstva i předsezónní a zimní soustředění, ve kterém dbáme na rozšiřování pohybových možností trénující mládeže a zároveň na zvýšení jednotlivých dovedností. V rámci oslovování mládeže organizujeme různé sportovní akce s pohybovým zaměřením a s důrazem na házenkářské dovednosti. Součástí jsou například házenkářské sedmiboje a turnaje přípravky, které slouží k prvnímu seznámení s naším sportem. Daným projektem se snažíme o rozšíření základny sportující mládeže našeho oddílu a zároveň o zvýšení herní a pohybové úrovně našich svěřenců. Kvalitní sportovní přípravou se snažíme oslovit děti ze širokého okolí. Našim cílem je zajistit kontinuální návaznost všech věkových kategorií a rozvoj házené v obci. Snažíme se o přiblížení sportovního prostředí širšímu spektru dětí a mládeže. V tréninkových jednotkách se zaměřujeme jak na rozvoj činností jednotlivce, tak na rozvoj výkonnosti celého daného družstva. Pravidelnou součástí tréninků bývá atletická a gymnastická průprava, rozvoj individuální činností jednotlivce, jako jsou nahrávky a technika střelby, ale i chování v týmu, spolupráce v rámci kolektivu a taktická vyzrálost. V rámci tréninků se snažíme působit jak na fyzický, tak i na psychický rozvoj jednotlivce a družstva. Hlavní náplní našeho projektu je tedy zajištění minimálně dosavadního fungování oddílu házené, avšak s velkým důrazem na rozšíření členské základny a sportovní vyzrálosti dětí a mládeže. Udržení pravidelného trénování v minimálním rozsahu dvakrát týdně a účastnit se turnajů a házenkářských akcí dle jednotlivých potřeb jedinců a družstev fungujících v našem oddíle.

Další aktuální informace o činosti oddílu najdete na facebookové stránce https://www.facebook.com/nhpustejov.